آلایش غیر خوراکی گوسفند

آلایشات غیر خوراکی گوسفند در کشتارگاه صنعتی  دام خوشه طلایی سیستان:

1- نرینه و دنبلان گوسفندی

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :