تبدیل ضایعات

تبدیل ضایعات دام در کشتارگاه صنعتی دام خوشه طلایی سیستان شامل:

١- پودر استخوان

٢- پودر گوشت

٣- روغن استخوان

٤- چیپس استخوان

٥- چربی صنعتی درجه ١

٦- روغن پودر گوشت

٧- استخوان درجه ٢

٨- رگ نخاع گوساله

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :