گوشت گوساله

قسمت های مختلف گوشت گوساله:

 

 

1- ران گوساله ۳۱%

۲- سردست گوساله ۱۷%

۳- قلوه گاه گوساله ۳۰%

۴- گردن گوساله ۱۰%

۵- راسته گوساله ۱۰%

۶- فیله گوساله ۲%

محصولات گوشت گوساله در کشتارگاه صنعتی دام خوشه طلایی سیستان شامل:

۱- استیک گوساله

۲ -بیفتک گوساله 

۳- گل ماهیچه رولتی گوساله 

۴-ران گوساله

 

۵- ماهیچه گوساله 

۶-مخلوط گوساله 

۷-راسته ممتاز گوساله

۸-راسته گوساله

۹-سردست گوساله

۱۰-فیله گوساله

۱۱-گردن بدون استخوان گوساله

۱۲-قلوه گاه گوساله

۱۳-سفید ران گوساله

۱۴-استیک سر راسته گوساله

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :