سردخانه

10 / 10
از 1 کاربر

 

این سردخانه، آمونیاکی است که به دلیل بوی مخصوص آن، هر گونهنشر در سیستم را می‌توان به آسانیشناسایی کرد،در صورتی کهسردخانه‌های فریونی به علت بیبویی، فاقد این مزیت می‌باشند و  اتم کلر در فریون‌ وارد محیطشده، باعث از بین بردن لایه‌ی اوزناتمسفرمی‌شودو به تشدید وصول تشعشع فرابنفش به زمین می‌انجامد. این امر، احتمالاً باعث بروزسرطان در انساننیز می‌شود، به همین دلیل سردخانه‌‌های کشتارگاه، با اصول زیست‌محیطی موافق بوده از کیفیتی بالایی به لحاظ تجهیزات مورد استفاده برخوردار است.

در موتورخانه‌ی این مجموعه از یونیت کمپرسورهایاسکرومایکوم اریجینال ژاپن استفاده شده و تعداد پنج دستگاه از این کمپرسورها، به نوبت وارد مدار می شوند. کندانسورهای تبخیری CNEهوایی، اواپوراتورهای آمونیاکی و اتاق کنترل مرکزی دمای سالن‌ها از جمله تجهیزات این مجموعه به‌شمار می‌رود.

کلیه‌ی سالن‌های این سردخانه به ترموگراف مجهز است که قابلیت پرینت گراف دما در ساعات مختلف شبانه‌ر‌وز را در اختیار مدیریت مجموعه برای ارائه‌ی تولیداتی کاملاً سالم و کیفی می گذارد.

زیربنای این مجموعه،١٧٠٠ مترمربع می‌باشد کلیه‌ی راهروها و بخش‌های مختلف این سردخانه، به شکلی کاملاً سیستماتیک، ریل‌گذاری شده است. راهروها، دارای اواپوراتورهایی به منظور تأمین نقش پیش‌سرد ثانویه می‌باشد.

- پیش‌سردکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با ظرفیت ٣٠٠ نیم‌لاشه‌ی دام سنگین و ١٤٠٠ لاشه‌ی دام سبک

- سالن‌های نگهداری به ظرفیت ٣٠٠ نیم‌لاشه‌ی دام سنگین و ١٤٠٠ لاشه‌ی دام سبک

‌تونل‌های انجماد به ظرفیت ٣٠ تن

- واحد بسته‌بندی گوشت و آلایشات به ظرفیت ١٨ تن

- تونل انجماد لاشه‌های ضبطی به ظرفیت ٧٢ نیم‌لاشه‌ی دام سنگین یا ٥٨٠ لاشه ی دام سبک

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :