تصفیه خانه فاضلاب

10 / 10
از 1 کاربر

 

 

شبکه‌ی فاضلاب کل مجموعه، فاضلاب حاصله را به محدوده‌ا‌ی در فاصله‌ی ٢٠٠ متری کشتارگاه، انتقال می‌دهد، فاضلاب کشتارگاه‌ها به دلیل دارا بودن BOD  و COD   بالا، باید با حساسیت بالایی تصفیه شود، بر همین اساس، بدواً آشغال‌گیری می‌شود. سپس فاضلاب را به حوضچه‌ی چربی‌گیری وارد می‌کنند. آنگاه وارد حوضچه‌های هواده شده برای ته‌نشینی مقدماتی، به حوضچه‌های دارای پل دوار وارد می‌شود.

پساب استحصالی، برای بار دوم، وارد حوضچه‌های هوادهی ثانویه می‌شود تا در صورت لزوم، مجدداً هوادهی شود، پس از هوادهی ثانویه، پساب وارد فیلترهای شنی می‌شود، خروجی آن کلرینه شده در حوضچه‌ی جمع‌آوری، ذخیره می‌شود و سپس برای فضای سبز و کاشت محصولات زراعی در محوطه‌ی کشتارگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کار پایش سبز توسط آزمایشگاه طرف قرارداد زیرنظر سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به طور مرتب صورت می ‌گیرد.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :