سلامت غذا

10 / 10
از 1 کاربر

گواهینامه‌ی HACCP

سیستم کنترل نقاط‌بحرانی تجزیه و تحلیل خطر یک سیستم کنترل فرایند است که خطرات را شناسایی می کند ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع خطرات در هر مرحله از فرآیند را کاهش می دهد.

چرا HACCP مهم است؟

HACCP مهم است زیرا اولویت‌بندی و کنترل خطرات بالقوه در تولید موادغذایی است .

با کنترل ریسک‌های غذایی عمده، مانند ریسک‌های میکروبیولوژیکی، موادشیمیایی، فیزیکی و آلاینده های صنعتی می تواند به مصرف کنندگان اطمینان دهد که محصولات آنها ایمن هستند و با کاهش خطرات مواد غذایی، حفاظت از سلامت عمومی تقویت می شود.

چگونه HACCP در تولید موادغذایی استفاده می‌شود؟

هفت اصل وجود دارد که توسط کمیته‌ی مشورتی کشتارگاه در مورد معیارهای میکروبیولوژیکی گوشت و آلایشات،به‌عنوان پایه‌ای برای سیستم HACCP لحاظ می‌گردد.

١. تجزیه و تحلیل خطر برای شناسایی خطرات بالقوه‌ای که ممکن است در فرآیند تولید موادغذایی اتفاق بیفتد.

٢. شناسایی نقاط کنترل بحرانی: نقاطی را که در آن خطرات بالقوه رخ می‌دهد در بخش‌های مختلف کشتارگاه شناسایی نموده و تحت کنترل دارد. 

٣. محدودیت‌های مهمی را برای اقدامات پیش‌گیرانه‌ی مرتبط با هر یک نقاط بحرانی ایجاد نموده‌ایم. یک حد بحرانی یک معیار است که باید برای هر یک از طرفین انجام شود، محدودیت‌های حیاتی ممکن است منعکس کننده‌ی مقررات مربوطه FSIS و FDA باشد. 

٤. ایجاد الزامات نظارت CCP برای اطمینان از این‌که هر CCP در حد خود قرار دارد. نظارت ممکن است به مواد یا دستگاه‌ها برای اندازه‌گیری یا در غیر این‌صورت بررسی روند در CCPs باشد.

٥. اقدامات اصلاحی در صورت بروز نظارت بر یک CCP مشخص شده در محدوده های ثابت وجود ندارد. در صورتی که مشکلی رخ دهد، اقدامات اصلاحی صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ عواقبی برای بهداشت عمومی وجود ندارد.

٦. روش‌های ثبت مؤثر را در سند HACCP ایجاد می کنیم. اسناد ما مستندات نظارتCCP، فعالیت‌های تأیید شده و سوابق انحراف از اصول اصلی را مستند می‌کند. 

ایجاد مراحل برای تأیید این‌که سیستم HACCP به درستی کار می‌کند. روش‌های تایید ممکن است شامل بررسی برنامه‌ی HACCP، پرونده‌هایCCP، محدودیت‌های بحرانی و هم‌چنین انجام نمونه‌برداری از میکروب‌ها باشد.

 

 

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :