معرفی مدیران شرکت

6 / 10
از 3 کاربر

مدیران شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری خوشه‌طلایی سیستان

 

امیرحمزه سیدالحسینی، رئیس هیئت‌مدیره

 

فعالیت اقتصادی را از نوجوانی در کنار پدر آغاز کرد. در امور کشاورزی و دامپروری یاری گر او بود. هنوز در دبیرستان تحصیل می‌کرد که همه‌کاره‌ی کارگاه تولید آجر فشاری پدر شد. خیلی سریع نقش پیمانکار طرح‌های مدرسه‌سازی در استان سیتان و بلوچستان را ایفاء کرد و مدارس فراوانی را در اقصی نقاط استان، احداث و جامعه‌ی فرهنگی این استان توسعه‌نیافته تقدیم کرد.

در راه‌اندازی بازارچه‌ی مرزی میلک در مرز افغانستان، نقش غرفه‌دار و تسهیلگر رونق‌گیری این بازارچه و آموزش عملی صادرات به بخش وسیعی از اهالی منطقه ی سیستان بود. او صادرات انواع کالاهای مجاز به کشور افغانستان و واردات بخشی از نیازمندی‌های کشور از افغانستان به نیکی تجربه کرد و با شم اقتصادی بالایش، در همان سال‌ها حائز صادرکننده‌ی نمونه‌ی وزارت بازرگانی گردید.

فعالیت صادرات و واردات را در زمینه‌ی کالاهای مختلف از بندر امیرآباد استان مازندران، بازارچه‌ی پیرانشهر، مرز میرجاوه و میلک ادامه داد و با اشراف به جزئیات تولید هیدروکربن، به تولید و صادرات آن و در مواردی ترانزیت آن از اقلیم اربیل عراق به کشور افغانستان پرداخت و شرکت «پترو اوشیدا» را بدین منظور تأسیس نمود. برای تسهیل در امور این شرکت، اقدام به تأسیس شرکت «کیان ترابر» نمود تا حمل و نقل بین‌المللی را در استان سیستان و بلوچستان سامان بخشد.

با اطلاع از آگهی سازمان خصوصی‌سازی کشور مبنی بر فروش کشتارگاه صنعتی دام محمدآباد زابل، وارد این مزایده شد و با برگ برنده، وارد عرصه‌ی تولید گوشت کشور شد و بدین منظور، «شرکت کشت و صنعت و دامپروری خوشه‌طلایی سیستان» را تأسیس نمود و به سرعت این مجموعه‌ی اقتصادی را طی زمانی محدود با ایجاد زنجیره ی تأمین، اقتصادی نمود و اینک یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تأمین گوشت شرق کشور به حساب می‌آید.

 

مهندس علی سیدالحسینی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل 

ایشان با تحصیل در رشته‌ی صنایع، خود را برای کمک علمی و تجربی با ایده‌های نوآورانه‌ی پدر، آماده کرد، مدتی در راه‌اندازی شرکت حمل و نقل بین‌المللی کیان‌ترابر زاهدان، مدیر داخلی بودند، همین طور در شرکت پترو اوشیدا، این مسئولیت را برعهده داشتند.

تجارب فعالیت در مجموعه‌های اقتصادی را به شرکت خوشه‌طلایی آوردند و هم اینک اداره­ی این مجموعه‌ی عظیم در ناحیه‌ی شرق کشور بر دوش ایشان می‌باشد.

 

مهندس سیداسماعیل سیدالحسینی، عضو هیئت مدیره و مدیر فروش محصولات و فرآورده های  گوشتی 

سیداسماعیل تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد زراعت گذرانده و عضویت هیئت مدیره را برعهده دارد. هم‌زمان با تحصیل، همواره در امور اقتصادی و فعالیت‌‌های مختلف کشاورزی و دامپروری، از ایده‌های خلاقانه‌ی ایشان در راه‌بری واحدهای مختلف زنجیره‌ی تأمین، در شرکت خوشه‌طلایی استفاده می‌شود.

او با اشراف عالمانه و جسارت مدیریتی، در مقاطع مختلف کاری متناسب با شرایط اقتصادی و کاری شرکت، در کنار سایر اعضای هیئت مدیره، تصمیمات جسورانه‌ای را اتخاذ می‌نماید که این ویژگی در خیلی از واحدهای اقتصادی منطقه، دچار فقدان است.

 شماره تماس مدیر فروش محصولات گوشتی: ۰۹۱۵۱۹۱۴۲۲۹

شماره تماس مدیر فروش آلایشات خوراکی و غیر خوراکی دام: ۰۹۱۵۱۴۰۴۳۰۷

 

مهندس عباس نورزایی، مدیر اجرایی 

 

سوابق علمی:

-فوق لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش توسعه‌ی روستایی

-دارای گواهینامه‌ی TCDC از آکادمی یاف(YAF) یوننان چین

-دارای ده‌ها گواهینامه‌ی دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مدیریتی، تخصصی و برنامه‌ریزی

-دارای 25 مقاله‌ی علمی ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی و 3 مقاله ی ارائه شده در کنفرانس‌های خارجی

- تألیف سه عنوان کتاب

سوابق اجرایی:

-سابقه‌ی 35 سال مدیریت اجرایی دولتی در جهادسازندگی و جهادکشاورزی

-قائم‌مقام سابق سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان

-معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی سازمان جهادکشاورزی استان سیستان و بلوچستان

-رئیس مرکز آموزش عالی جهادسازندگی سیستان و بلوچستان

-رئیس گروه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی روستایی

مدیر جهادسازندگی شهرستان‌های زابل و نیکشهر

-نماینده ی مجری طرح مجتمع کشتارگاهی صنعتی زابل

-دبیر اتاق فکر جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان

عضو انجمن علمی توسعه‌ی روستایی ایران

-عضو انجمن علمی اقتصاد کشاورزی آسیا و اقیانوسیه

-عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی

-دارای رتبه‌ی یکم مشاوره در زمینه‌ی توسعه ‌ی روستایی

 

حجت‌الاسلام محمدعلی کیخا، روحانی ناظر بر ذبح شرعی کشتارگاه

 

دارای مدرک سطح دو از حوزه‌ی علمیه‌ی ...

 

 مسئول فنی بهداشتی خط کشتار

 

 

 

دکتر فرناز دلیری، مسئول فنی بهداشتی واحد بسته‌بندی گوشت و آلایشات

 

- دکتر دلیری، دکترای حرفه‌ای خود را از دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه زابل، اخذ نموده است. مسئولیت فنی بهداشتی واحد بسته‌بندی گوشت و آلایشات کشتارگاه را برعهده دارد. مسئولیت فنی و بهداشتی مرغ مادر ماکادام  را در زاهدان نیز قبلاً به عهده داشته است.

- شرکت در ﮐﻨﮕﺮه‌ی ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﻬﺮﻣﺎه ۹۵ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ‌ی ﻣﻘﺎﻟﻪ‌

-شرکت در ﮐﻨﮕﺮه‌ی ﻃﯿﻮر اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه

-ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ سیستان و بلوچستان و ﻣﺸﻬﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی ﺗﺐ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ، ﭘﺮورش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﻨﺘﯽ، ﻫﺎری ﻫﻤﯿﻮﭘﺎﺗﯽ

-ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ‌ﻫﺎی دام ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 

-ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ‌ی دﮐﺘﺮای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗأﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﯿﻦ و ﻋﺼﺎره‌ی اﻟﮑﻠﯽ دارﭼﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑــﺮ روی ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ‌ﺷﺪه‌ی ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮرﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ‌ی اﻣﺮوزه‌ی ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در ﺑﺮ می‌گیرد.

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :