کمیته حفاظت فنی و بهداشتی حرفه ای

9 / 10
از 3 کاربر

 

 به منظور تأمین مشارکت کارگران و کارفرما و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و هم‌چنین پیش‌گیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم‌سازی محیط‌ کار، کمیته‌ی حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار در این کشتارگاه، تشکیل شده و به طور ماهیانه تشکیل جلسه می‌دهد و در موارد زیر اتخاذ تصمیم نموده، به ایجاد و اصلاح شرایط بهینه‌ی بهداشت کار و استقرار اصول حفاظت‌فنی در این محیط می‌پردازد.

 

وظایف کمیته‌ی حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار به شرح ذیل است:

١ – طرح مسایل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه‌‌ی پیشنهادات لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم‌سازی محیط کار.

٢ – انعکاس کلیه‌ی ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع آن‌ها به کارفرمای کارگاه.

٣ – هم‌کاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.

٤ – توجیه و آشناسازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

٥ – هم‌کاری با کارفرما در تهیه‌ی دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و هم‌چنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

٦ – پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که در امر حفاظت فنی وبهداشت حفاظتی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

٧ – پی‌گیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورت‌جلسات کمیته و هم‌چنین فرم‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از کار به ارگان‌های ذیربط.

٨ – پی‌گیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیش‌گیری از ابتلاء کارگران به بیماری‌های ناشی از کار و ارائه‌ی نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.

٩ – اعلام موارد مشکوک به بیماری‌های حرفه‌ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و هم‌کاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماری‌های حرفه‌ای مبتلاء شده و یا در معرض ابتلاء آن‌ها قرار دارند. (موضوع تبصره ١ ماده ٩٢ قانون کار).

١٠ – جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسایل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه.

١١ - بازدید و معاینه‌ی ابزار کار و وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

١٢ – ثبت آمار حوادث و بیماری‌های ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث.

١٣ – نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری‌های حرفه‌ای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

١٤ – اعلام کانون‌های ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه.

١٥ – نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.

١6 – تعیین خط مشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماری‌های شغلی.

١٧ – تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل‌های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :