اهداف اهداف

١- کاهش استفاده از دام وارداتی به میزان ٥٠ درصد تا پایان سال ١٣٩٨

٢- رشد سالانه ٢٥ درصد درآمد(خنثی از ارز) بین سال های ١٣٩٧ تا ١٤٠٠

٣- رشد سود خالص سالانه بین ٢٠ تا ٢٥ درصد 

٤- صادرات محصولات خاص به کشورهای دیگر

بیانیه چشم انداز بیانیه چشم انداز

تبدیل شرکت، به تولید کننده­ ی برتر مرغوب­ترین و سالم­ترین گوشت و  محصولات مرتبط، بزرگترین مرکز اشاعه­ ی فناوری­های نوین کشاورزی در شرق کشور و بزرگترین صادرکننده ­ی متفرعات و آلایشات غیرخوراکی کشتارگاهی به کشورهای جهان

بیانیه مأموریت بیانیه مأموریت

تولید کیفی­ترین و سالم­ترین گوشت و محصولات متنوع کشتارگاهی شرق کشور با اتکاء بر استفاده از دام­های پرواری داخلی و بکارگیری مناسبات سالم و ارزش­مدار بین شرکت و مشتریان، اعم از تأمین کنندگان دام و خریداران گوشت و محصولات دیگر